Các chương trình du học bằng tiếng Anh ở Kyoto

Đăng ngày 06/01/2018 bởi iSenpai

Nếu như tiếng Nhật của bạn không đủ tốt để học ở các khóa học tiếng Nhật hoàn toàn ở các trường đại học tại Nhật thì bạn vẫn có thể thực hiện ước mơ du học Nhật. Tại Kyoto có khá nhiều trường đại học cung cấp các khóa học bằng tiếng Anh mà bạn có thể xem trong list dưới đây. (chi tiết về thủ tục bạn liên hệ với trường qua website nhé!)

Các khóa bậc đại học ở đại học Kyoto

Undergraduate International Course Program of Global Engineering
4 năm học được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh
http://www.s-ge.t.kyoto-u.ac.jp/int/en

Các khóa sau đại học ở đại học Kyoto

kyoto-university

Graduate School of Economics, Faculty of Economics
International Graduate Program for East Asia Sustainable Economic Development Studies

Chương trình này được thực hiện theo lịch học ở các nước phương Tây bắt đầu từ tháng 10 thay vì tháng 4 như ở Nhật. Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của chương trình. Xem website http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/kueac/.

Graduate School of Agriculture
Special Course in Agricultural Sciences
Có cả chương trình học thạc sĩ và tiếng sĩ nhập học cả kỳ tháng 4 và tháng 10. (http://www.kais.kyoto-u.ac.jp/english/global30/).

Graduate School of Informatics
Nhập học vào cả tháng 4 và tháng 10 bao gồm các khóa: International Course in Intelligence Science and Technology, International Course in Social Informatics, International Course in Communications and Computer Engineering. http://www.g30.i.kyoto-u.ac.jp/en

Biostudies & Medicine: Global Frontier in Life Science Program
Có cả khóa thạc sĩ và tiến sĩ bắt đầu từ tháng 4 cho ngành y và bắt đầu từ tháng 4 và tháng 10 cho ngành Biostudies.
http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/Global_frontier_in_life_science/

Global Environmental Studies
International Environment Management Program
http://www2.ges.kyoto-u.ac.jp/en/activities/educational-activities/iemp/

Graduate School of Management
International Project Management Course
(Chương trình 2 năm)
https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/en/educational-activities/ipromac/international-course.html

Học viện công nghệ Kyoto (Kyoto Institute of Technology, KIT)

Human Resource Development Program for Novel Material Industry (HDMI)
Hầu hết các chương trình sau đại học được dạy bằng tiếng Nhật (hãy liên hệ với giáo sư hướng dẫn trước) nhưng chương trình HDMI, một nhánh của  International Graduate Program ở KIT sẽ có được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Có các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ nhưng ứng viên bắt buộc phải tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường liên kết với KIT.
https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/international-graduate-program/

Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCG)

KCG có khá nhiều lớp học bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật cho khóa thạc sĩ, tập trung ở các ngành kinh doanh, truyền thông đa phương tiện và IT.
https://global.kcg.edu/

Đại học dược Kyoto (Kyoto Pharmaceutical University)

Có các khóa tiếng Anh ở 2 chuyên ngành Pharmacy và Pharmaceutical Sciences.
https://www.kyoto-phu.ac.jp/english/

Đại học Ritsumeikan: bậc đại học

College of Policy Science, Community and Regional Policy Studies major
Khóa 4 năm này sẽ có 2 năm đầu học đại cương và các khóa tiếng Nhật. Từ năm 3, sinh viên sẽ chọn một trong các ngành Sustainable Urban Policy Program, Regional Economy and Development Program, hoặc Multi-level Governance Programs.
http://en.ritsumei.ac.jp/ps/

College of International Relations, Global Studies Major
Khóa 4 năm này sẽ bắt đầu từ tháng 4 hoặc tháng 9.
http://en.ritsumei.ac.jp/ir/gs/

Bachelor of Engineering: Information Systems Science and Engineering
Sinh viên sẽ học trong 4 năm bằng cách làm các project cùng nhóm. Năm 4 bạn sẽ tự làm một project của riêng mình.I
http://en.ritsumei.ac.jp/ise/

Đại học Ritsumeikan: Chương trình sau đại học

Graduate School of Policy Science
Chương trình thạc sĩ 2 năm (chỉ bắt đầu từ mùa thu)
http://www.ritsumei.ac.jp/gsps/eng/

Graduate School of International Relations
Chương trình Global Cooperation Program được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bới các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế hoặc chính phủ.
http://www.ritsumei.ac.jp/gsir/eng/

Graduate School of Science and Engineering
Bao gồm chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở các ngành: Advanced Mathematics and Physics; Advanced Electrical, Electronic, and Computer Systems; Advanced Mechanical Engineering and Robotics; và Advanced Architectural, Environmental and Civil Engineering.
http://www.ritsumei.ac.jp/gsse/eng/

Graduate School of Life Sciences
Bao gồm chương trình tiến sĩ ở chuyên ngành Advanced Life Sciences và thạc sĩ ở các khoas Applied Chemistry Course, Biotechnology Course, Bioinformatics Course, và Biomedical Sciences Course.
http://www.ritsumei.ac.jp/gsls/eng/

Graduate School of Information Science and Engineering
http://www.ritsumei.ac.jp/gsise/eng/

Graduate School of Technology Management
Nhập học cả kỳ tháng 4 và tháng 10.
http://www.ritsumei.ac.jp/mot/english/

296e91a

Đại học Doshisha: Bậc đại học

The Institute for the Liberal Arts (Liberal Arts Program)
Khóa Liberal Arts của trường Doshisha đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế và có chương trình liên ngành của 6 khóa (Faculties of Letters, Social Studies, Law, Economics, Commerce, and Policy Studies), tập trung vào Nhật Bản, Nhật Bản học cùng nền văn hóa độc đáo và phong phú của Kyoto.
http://ila.doshisha.ac.jp/en/

Đại học Doshisha: Bậc sau đại học

International Science and Technology Course
Khóa học thạc sĩ và tiến sĩ này nhập học vào cả kỳ mùa xuân và mùa thu.
http://istc.doshisha.ac.jp/en/

Graduate School of Business
Doshisha bắt đầu có các khóa MBA quốc tế từ năm 2009 và mở rộng thêm khóa 2 năm Global Business and Management Studies từ năm 2014. Nhập học từ tháng 10.
http://gmba.doshisha.ac.jp/en/

Graduate School of Global Studies
Trường sau đại học này có 2 chương trình bằng tiếng Anh: American Studies và Global Society Studies.
http://global-studies.doshisha.ac.jp/en/index.html

Đại học Kyoto Sangyo

Global Science Course
http://www.kyoto-su.ac.jp/english/department/gsc/english.html

Trả lời