Cách tìm kiếm học bổng Nhật Bản bằng tiếng Anh

Đăng ngày 25/10/2014 bởi Hung Truong

Hiện tại, có rất nhiều bạn muốn tìm học bổng của Nhật, nhưng lại có rất ít thông tin về các chương trình học bổng cả tư nhân lẫn chính phủ. Vì lý do đó, iSenpai xin được giới thiệu một cách tìm học bổng đơn giản và hiệu quả bằng công cụ tìm kiếm của JASSO, tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản.

JASSO

Có hai cách để tìm học bổng của của Nhật. Bạn có thể tìm khi còn ở Việt Nam, hoặc bạn có thể tìm khi bạn đã ở Nhật Bản. Những học bổng Nhật cấp ở Việt Nam ít hơn những học bổng cấp ngay tại Nhật. Vì thế, nếu bạn thật sự muốn sang Nhật để du học và tự tin vào trình độ học vấn của mình, nhưng lại không tìm được học bổng ở Việt Nam, bạn có thể sang Nhật theo hình thức tư phí rồi tìm học bổng ở bên này. Cả hai loại học bổng đều có thể được tìm bởi công cụ tìm kiếm của JASSO

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://www.jpss.jp/en/scholarship/

Bước 2: Nhập các thông tin về bạn. Ở mục Place of residence at the time of application , Nếu bạn tìm học bổng cấp ở Việt Nam, bạn hãy chọn Other countries. Ngược lại, bạn chọn Japan nếu bạn muốn tìm học bổng được cấp ở Nhật Bản.

Bước 3: Đánh giá các kết quả hiện ra.

Một vài thông tin có thể có ích cho những ai đang tìm học bổng:

Thông tin học bổng chính phủ Nhật bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Danh sách học bổng tư nhân của Nhật bằng tiếng tại đây

Danh sách học bổng của địa phương Nhật bằng tiếng Anh tại đây.

Chúc các bạn tìm được học bổng ưng ý.

Trả lời