Chuyên mục: Góc nhìn


Viễn cảnh về giới trẻ Nhật Bản

Đăng bởi ngày 03/02/2016

Cho tới năm 2055, dân số Nhật được ước tính cứ 5 người thì sẽ có 2 người hơn 65 tuổi. Thủ tướng Shinzo Abe đã từng phát biểu về […]