Chuyên mục: Góc nhìn


Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Anita

Đăng bởi ngày 05/11/2016

*Tên nhân vật đã được thay đổi Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi […]

Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Cố đô

Đăng bởi ngày 01/10/2016

Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được […]