Chuyên mục: Khám phá


Khám phá Nhật Bản

Osamu Tezuka, Vị thánh Manga

Đăng bởi ngày 15/10/2017

Anime và manga xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Ở Nhật những tựa sách nổi tiếng như Astro Boy và Black Jack được xem như là biểu tượng của […]

Lễ hội rơm độc đáo ở Niigata

Đăng bởi ngày 03/10/2017

Mùa thu đã sang. Ngày ngắn hơn, trăng sáng hơn và những vụ mùa đã đến. Tỉnh Niigata miền bắc nước Nhật là nơi nổi tiếng với ngành trồng lúa […]