Chuyên mục: Tin tức


Gạo Fukushima thoát nhiễm xạ

Đăng bởi ngày 06/01/2015

Theo giới chức tỉnh Fukushima, Nhật Bản, trong năm 2014, tất cả lúa gạo thu hoạch trên địa bàn này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và được đánh […]