Chuyên mục: Xã hội


Tokyo, ấm lòng một câu kinh Việt

Đăng bởi ngày 25/04/2015

Tiếng tụng kinh siêu độ, tiếp dẫn hương linh siêu thoát, vang lên trong đài hỏa táng, là chốt chặn cuối cùng của cả một cơn mưa nước mắt của […]

Du lịch “thô lỗ” ở Nhật Bản

Đăng bởi ngày 25/03/2015

Cách ứng xử của người Nhật Bản luôn chứa nhiều yếu tố bất ngờ và phức tạp. Có rất nhiều thứ không thể làm, song lại có rất nhiều thứ […]