Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Visa khởi nghiệp ở Nhật

Đăng bởi ngày 27/06/2017

Nguồn: http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza_english.html Là Đặc khu chiến lược cấp quốc gia, thành phố Fukuoka được phê duyệt để cấp Start Up Visa nhằm khuyến khích người nước ngoài kinh doanh ở Fukuoka. […]

Thủ tục mở quán ăn ở Nhật (Phần 2)

Đăng bởi ngày 29/05/2017

Xem phần 1 tại: http://isenpai.jp/thu-tuc-mo-quan-an-o-nhat-phan-1/ Chú ý trong phần điền đơn xin giấy phép kinh doanh nhà hàng Bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây nhé: 1. Khoanh như hình vẽ. […]

Thủ tục mở quán ăn ở Nhật (Phần 1)

Đăng bởi ngày 26/05/2017

Dưới đây là hướng dẫn dành cho các bạn đang ấp ủ mở một quán ăn tại Nhật Bản. Đầu tiên, nếu bạn muốn mở một quán ăn/nhà hàng (Inshokuten […]