Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Tư cách lưu trú: Tạm trú theo gia đình

Đăng bởi ngày 08/06/2016

Là trường hợp người nước ngoài nhận được sự bảo lãnh từ người có một trong các loại tư cách lưu trú “giảng dạy”, “nghệ thuật”, “tôn giáo”, “nhà báo”, […]

Tư cách lưu trú vĩnh trú ở Nhật

Đăng bởi ngày 27/05/2016

“Người vĩnh trú” là người mà không bị bất kì giới hạn trong tư cách lưu trú ở Nhật nào như thời gian cư trú, hoạt động cư trú, vì […]

Những từ vựng nên biết khi làm giấy tờ thủ tục ở Nhật

Đăng bởi ngày 09/03/2016

申込書 ,申請書(もうしこみしょ ,しんせいしょ): đơn đăng ký 申請人 (しんせいにん): người đăng ký, làm đơn 申し込む (もうしこむ): đăng ký 氏名 (しめい ), おなまえ: họ tên ふりがな: phiên âm 住所  (じゅうしょ ): địa […]