Chuyên mục: Kinh nghiệm


Maid cafe ở Nhật

Đăng bởi ngày 09/06/2017

  Cà phê hầu gái là một kiểu nhà hàng theo chủ đề mà các nữ nhân viên phục vụ sẽ mặc trang phục người hầu và gọi khách hàng […]