Chuyên mục: Kinh nghiệm


Leo núi Phú Sĩ

Đăng bởi ngày 10/07/2016

Tuy núi Phú Sĩ rất cao và khá dốc, người mới bắt đầu cũng có thể leo lên được khá dễ dàng vì người ta đã đặt nhiều biển chỉ […]