Chuyên mục: Sự kiện


Dự báo lá đỏ ở Nhật năm 2016

Đăng bởi ngày 07/10/2016

Sau đây là dự báo thời điểm lá đỏ ở Nhật đẹp nhất trong năm nay theo khu vực dựa trên dữ liệu của cục khí tượng Nhật Bản Khu […]