Chuyên mục: Học bổng


[Trường ai đẹp nhất?] Đại học ICU

Đăng bởi ngày 28/07/2017

Nằm ở Mitaka, Tokyo, đại học Thiên chúa giáo quốc tế (ICU: International Christian University) được đánh giá là có khuôn viên đẹp bậc nhất ở Nhật đặc biệt mỗi […]