Chuyên mục: Tiếng Nhật


Tính từ phần 1 – Tính từ là gì?

Đăng bởi ngày 04/10/2015

TÍNH TỪ – 形容詞   Tính từ trong tiếng Nhật có 2 loại là Tính từ đuôi い và tính từ đuôi な. Thông qua những hình ảnh minh họa […]

Hán tự cấp 5 trang 6

Đăng bởi ngày 01/10/2015

Đến giờ chắc bà con đã quá quen với việc học hán tự theo phương pháp của CLB tiếng Nhật JVC rồi phải không nào? Hôm nay chúng ta cùng […]

CLB tiếng Nhật JVC – Bài đọc số 4

Đăng bởi ngày 11/08/2015

Hôm nay trong “Ngày Đọc” của chuyên đề “Học tiếng Nhật Cơ bản” hợp tác giữa Isenpai và CLB tiếng Nhật JVC chúng ta sẽ bắt đầu vào bài đọc […]