Chuyên mục: Tiếng Nhật


CLB tiếng Nhật JVC – Bài đọc số 4

Đăng bởi ngày 11/08/2015

Hôm nay trong “Ngày Đọc” của chuyên đề “Học tiếng Nhật Cơ bản” hợp tác giữa Isenpai và CLB tiếng Nhật JVC chúng ta sẽ bắt đầu vào bài đọc […]