Chuyên mục: Kinh nghiệm


Mẹo xin việc ở Nhật: Phương pháp phân tích doanh nghiệp

Đăng bởi ngày 17/07/2017

Sử dụng hệ thống xin việc qua video RikuburiTV Đăng ký tại: https://www.rikuburitv.jp/signup_student/external_site.php?excd=A001 Bài viết chi tiết: http://isenpai.jp/rikuburi-he-thong-tim-viec-sang-tao-qua-video/   Nghiên cứu doanh nghiệp là một trong những công việc quan trọng nhất khi […]