Hình ảnh nước Nhật được Anime hoá

Đăng ngày 08/12/2016 bởi iSenpai

Với ứng dụng Everfilter (tạm thời bị khoá trên iOS và Android) bạn có thể biến những tấm ảnh của mình theo phong cách Anime. Rất nhiều bạn đã chia sẻ với iSenpai những hình ảnh rất thú vị về Nhật Bản nhờ sử dụng phần mềm này:

Ảnh: Nguyễn Đình Bảo

Ảnh: Nguyễn Đình Bảo

Ảnh: Bắp Bùm

Ảnh: Bắp Bùm

Ảnh: Sakura Eriko

Ảnh: Sakura Eriko

Ảnh: Trần Mỹ Linh

Ảnh: Trần Mỹ Linh

Ảnh: Hoàng Văn THụ

Ảnh: Hoàng Văn Thụ

Ảnh: Dang Huu Thang

Ảnh: Dang Huu Thang

Ảnh: Quang Tuyên

Ảnh: Quang Tuyên

Ảnh: H.M.

Ảnh: H.M.

Ảnh: H.M.

Ảnh: H.M.

Trả lời