Ngắm hoa hướng dương ở Nhật (phần 1): Vùng Kanto (Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa,…)

Đăng ngày 17/05/2018 bởi iSenpai

1. Cánh đồng hướng dương Kuzuwada (Saitama)

35000 cây hoa
Bản đồ: https://goo.gl/maps/zQzZ5YLGsmH2 (Đi bus từ bến số 3 cổng bắc ga Kumagaya)
Thời gian hoa nở: Giữa tháng 7 đến cuối tháng 8

img_0 (1)

2. Nông trường Narita Yume (Chiba)

Mê lộ hoa hướng dương với 100,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/4YboGK7ZcoS2 (Từ ga JR Namegawa (JR滑河駅) có bus đưa đón miễn
phí, 10 phút.)
Thời gian hoa nở: Giữa tháng 7 đến cuối tháng 8

l_1404696149617249
3. Trường tiểu học Kanasugi ở Funabashi (Chiba)

20,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/2xKtANC6cHn 
Thời gian hoa nở: Nửa đầu tháng 7
l_1496715119648574

4. Công viên văn hóa thể thao Kumagaya (Saitama)

50,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/E626rcrWUXC2 (Đi bus từ cổng bắc ga Kumagaya)
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
l_1469842269529219

5. Công viên nông nghiệp Akebonoyama (Chiba)

100,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/7qpEjMY75Z72 
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
005

6. Vườn Murashimurayama (Tokyo)

50,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/AwWzT26YYno (Bắt bus từ bến số 4 cổng bắc ga Tachikawa)
Thời gian hoa nở: 15 tháng 7 đến 10 tháng 8
l_1497861815101324

7. Vườn hướng dương thành phố Zama (Kanagawa)

55,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/gS2k9cyWa3q
Thời gian hoa nở: 21 tháng 7 đến 15 tháng 8
l_1436158775355815

8. Vườn hướng dương Kouchunchi ở Setagaya (Tokyo)

20,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/V2iqbaVBKZ92
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
1344220456024098

9. Lễ hội hướng dương Nogi (Tochigi)

200,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/BpXzFaaQxWL2 (Có bus đưa đón từ ga Nogi)
Thời gian hoa nở đẹp nhất: 28~30 tháng 7
l_1373332033423692

10. Vườn hoa hướng dương Hasuda (Saitama)

50,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/iqroBxURHFk (Đi bus 25 phút từ ga JR Hasuda)
Thời gian hoa nở: 5~13 tháng 8
l_1491877290449325

11. Công viên Ushijimafurukawa (Saitama)

24,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/gBQAQ9LBVHF2 (Đi bộ 10 phút từ ga Fujino Ushijima)
Thời gian hoa nở: Nửa đầu tháng 8
2212

12. Đồng hoa Oamishirasato (Chiba)

10,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/woA3SPm4cCv
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
1841

13. Công viên tổng hợp Naka (Ibaraki)

250000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/XRLZfwckDn52
Thời gian hoa nở: Nửa cuối tháng 8
l_1372988335578251

14. Nông trường đại học Tokyo (Tokyo)

2500 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/ZvcXGP7C7pF2 (Đi bộ 10 phút từ ga Seibu Tanashi)
Thời gian hoa nở: Nửa cuối tháng 8
l_1470794462188172

15. Công viên Showa (Tokyo)

50,000 cây
Bản đồ, đi lại: http://i-tabi.jp/spot/cong-vien-ky-niem-showa
Thời gian hoa nở: Nửa cuối tháng 8
l_1404698413345211

16. Lễ hội hoa hướng dương Kiyose (Tokyo)

100,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/jwL4BQJhSv62
Thời gian hoa nở: Giữa tháng 8 đến đầu tháng 9
l_1373408577754562

17. Công viên hoa Ohiwa (Gunma)

660,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/MfDW1JFxiSr
Thời gian hoa nở: Nửa cuối tháng 8
1216104319141946

18. Lễ hội hoa hướng dương Mashiko (Tochigi)

1,000,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/pwD1gzryCBP2
Thời gian hoa nở đẹp nhất: 26 tháng 8 đến 3 tháng 9
120826_05-56d2e

19. Lễ hội hoa hướng dương Akeno (Ibaraki)

100,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/xYWncKzbMBu
Thời gian hoa nở: Nửa cuối tháng 8
1342752020370502

20. Lễ hội hoa hướng dương Kaminokawa (Tochigi)

Mê lộ hoa hướng dương với 100,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/Cwq2EoLiu6w
Thời gian hoa nở: Nửa cuối tháng 8
l_1468975738301686

21. Đồng hoa hướng dương Midori (Gunma)

120,000 cây
Bản đồ: https://goo.gl/maps/KDuNDmXZfUN2
Thời gian hoa nở: Cuối tháng 9 đến giữa tháng 10

l_1374198466408392

Trả lời