Tại sao gọi nước Nhật là xứ Phù Tang ?

Đăng ngày 19/12/2014 bởi iSenpai

Phù Tang là tên một loại cây.

1

Phù tang nguyên là tên một loài cây mà Thuyết văn giải tự của Hứa Thận giảng gọi là cây huyền thoại, là nơi mặt trời mọc. Sách Thập Châu Ký cũng giảng, cây Phù Tang ở trong biển Biếc (Bích Hải), cây mọc cao đến mấy ngàn trượng, tán xòe ra đến hơn ngàn trượng, có hai thân chung một cội, cùng nương tựa nhau. Cội đó là nơi mặt trời mọc. 

Vì tên của nước Nhật Bản có nghĩa là gốc ở Mặt Trời nên thời xưa người ta đồng nhất nó với xứ sở của loại cây huyền thoại trên đây. Têngọi nước Phù Tang cũng từ đó mà ra đời.

Nguồn backhoatrithuc.vn

Trả lời