Xem thông tin trường tiếng Nhật và kiểm tra học phí

Đăng ngày 14/09/2016 bởi iSenpai

Khi chọn trường tiếng Nhật thì kiểm tra thông tin trường và học phí là một việc rất quan trọng. Để tự mình có thể kiểm chứng những thông tin mà các trung tâm môi giới đưa ra bạn có thể tham khảo kho dữ liệu của Hiệp hội chấn hưng giáo dục tiếng Nhật.

Đầu tiên bạn vào liên kết: http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

スクリーンショット 2016-02-05 13.53.32

Có ba cách để tìm kiếm trường tiếng Nhật. 1. Search by region: tìm theo khu vực 2. Search by criteria: tìm theo điều kiện 3. Search by alphabetical: tìm theo tên trường

スクリーンショット 2016-02-05 13.53.58

Tìm tên trường theo thứ tự bảng chữ cái

スクリーンショット 2016-02-05 13.54.11

Tìm theo điều kiện
1. Insitute: click để chọn những trường thuộc Hiệp hội chấn hứng giáo dục tiếng Nhật
2. Location Requirement: theo khu vực cụ thể
3. Course conditions: điều kiện khoá học tiếng Nhật (mục đích, thời lượng, học phí,…)
4. Country of birth/ region: tìm trường có khoảng bao nhiêu % học sinh của một quốc gia nào đó.
5. Student Accomodation: có chỗ ở cho học sinh hay không

スクリーンショット 2016-02-05 13.54.21

Tìm trường theo vị trí địa lý 47 tỉnh nước Nhật

Sau khi bạn chọn một trường để xem thì mỗi trường sẽ có những thông tin sau (Bạn có thể xem bằng tiếng Anh, tiếng Nhật,…)

スクリーンショット 2016-02-05 13.54.59

Khung 1: Địa chỉ, số điện thoại, email, website của trường.
Khung 2: Kiểu trường, tên người địa diện, tên hiệu trưởng, năm bắt đầu hoạt động, thời hạn được phép hoạt động, số giáo viên, số học sinh có thể nhận, có chỗ ở cho học sinh hay không (ví dụ trong hình là không)
Khung 3: Điều kiện nhập học (trong hình đòi hỏi tối thiểu có 10 năm đi học), cách tuyển chọn (Trong hình là đánh giá hồ sơ và phỏng vấn)
Khung 4: Số lượng học sinh đã đăng ký theo quốc tịch

スクリーンショット 2016-02-05 13.55.15

Khung 5: các khoá học và số tuần học cùng các loại phí (phí tuyển sinh, phí nhập học, học phí, các loại phí khác, tổng) tính theo JPY
Khung 6: Kết quả thi năng lực Nhật ngữ JLPT năm trước
Khung 7: Kết quả thi EJU

スクリーンショット 2016-02-05 13.55.28

Khung 8: Các học sinh của trường sau khi tốt nghiệp học tiếp ở những trường thuộc dạng nào.
Khung 9: các điểm đặc sắc của trường
Khung 10: Bản đồ vị trí của trường.

 

Trả lời