Chuyên mục: Du lịch


Hoa anh đào đã bắt đầu nở ở Kyoto

Đăng bởi ngày 16/03/2021

Sáng ngày 16/3, đài quan sát khí tượng địa phương ở Kyoto thông báo “hoa anh đào đã nở ở Kyoto”, sớm nhất khu vực Kansai, sớm hơn những năm […]