Chuyên mục: Sự kiện


Lễ hội Tenjin

Đăng bởi ngày 08/06/2018

Lễ hội Tenjin (天神祭 ) ở Osaka là một trong ba lễ hội quan trọng nhất của Nhật Bản, cùng với lễ hội Gion Matsuri ở Kyoto và Kanda Matsuri […]