Chuyên mục: Học tập


Sơ lược các nhóm trường đại học ở Nhật

Đăng bởi ngày 03/07/2020

Bảng xếp hạng các nhóm trường đại học tại Nhật Bản được nhà báo, nhà bình luận kinh tế Shimano Kiyoshi (島野清志) tổng hợp trong tác phẩm ”全日本★大学レーティング”.Ông là một […]