Chuyên mục: Học tập


Sơ lược các nhóm trường đại học ở Nhật

Đăng bởi ngày 03/07/2020

Bảng xếp hạng các nhóm trường đại học tại Nhật Bản được nhà báo, nhà bình luận kinh tế Shimano Kiyoshi (島野清志) tổng hợp trong tác phẩm ”全日本★大学レーティング”.Ông là một […]

Phương ngữ trong tiếng Nhật Bản

Đăng bởi ngày 18/05/2020

Phương ngữ trong ngôn ngữ Nhật Bản được phân chia thành hai nhánh chính, phương ngữ Đông Nhật Bản (bao gồm Tokyo) và phương ngữ Tây Nhật Bản (bao gồm […]

Học bổng AICHI MONODUKURI

Đăng bởi ngày 04/02/2020

Đến hẹn lại lên, học bổng tỉnh Aichi năm 2020 đã mở đơn. Các bạn có mong muốn được du học và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản hãy […]