Chuyên mục: Học tập


Học bổng Nghiên cứu của Quỹ Hakuho

Đăng bởi ngày 15/08/2018

Với mục tiêu tăng cường nghiên cứu và hiểu biết về Nhật Bản, Quỹ nghiên cứu Hakuho cung cấp các điều kiện cần thiết, hỗ trợ các nhà nghiên cứu […]

Giới thiệu đại học Nhật: Đại học Takamatsu

Đăng bởi ngày 04/08/2018

Thông tin về trường: Đại học Takamatsu – Takamatsu University Địa chỉ: 960 Kasuga-cho, thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa Website: http://www.takamatsu-u.ac.jp/index.html Đại học Takamatsu là ngôi trường nhỏ đẹp đẽ nằm […]