Chuyên mục: Tiếng Nhật


Phương ngữ trong tiếng Nhật Bản

Đăng bởi ngày 18/05/2020

  Phương ngữ trong ngôn ngữ Nhật Bản được phân chia thành hai nhánh chính, phương ngữ Đông Nhật Bản (bao gồm Tokyo) và phương ngữ Tây Nhật Bản (bao […]