Chuyên mục: Tiếng Nhật


Phương ngữ trong tiếng Nhật Bản

Đăng bởi ngày 18/05/2020

Phương ngữ trong ngôn ngữ Nhật Bản được phân chia thành hai nhánh chính, phương ngữ Đông Nhật Bản (bao gồm Tokyo) và phương ngữ Tây Nhật Bản (bao gồm […]