Chuyên mục: Tin tức


Lễ giáng sinh ở Nhật Bản

Đăng bởi ngày 22/08/2015

Lễ Giáng Sinh ở Châu Á tuy không được tổ chức lớn như các nước  Phương Tây nhưng ở Nhật Bản, những người theo Đạo Thiên Chúa đã tổ  chức […]

Hiroshima – 70 năm nhìn lại

Đăng bởi ngày 06/08/2015

Tư liệu: Nhìn lại thành phố Hiroshima 4 ngày sau thảm họa và ngày nay (Nguồn: Asahi) Hiroshima – thành phố đầu tiên trong lịch sử nhân loại phải hứng […]