Chuyên mục: Sự kiện


Những điểm đón năm mới ở Kansai 2017

Đăng bởi ngày 20/12/2016

Universal Studios Japan (Osaka) Trang chủ: http://www.usj.co.jp/countdown2017/ Xem bản đồ tại đây. Hướng dẫn đi lại Suma Aqualife (Kobe) Trang chủ: http://www.sumasui.jp/event/2016/11/28123125.html Xem bản đồ ở đây. Vé: 1300 yên Hướng […]

Dự báo lá đỏ ở Nhật năm 2016

Đăng bởi ngày 07/10/2016

Sau đây là dự báo thời điểm lá đỏ ở Nhật đẹp nhất trong năm nay theo khu vực dựa trên dữ liệu của cục khí tượng Nhật Bản Khu […]