10 công ty lớn nhất nước Nhật năm 2015

Đăng ngày 23/10/2015 bởi iSenpai

iSenpai – Dựa trên thống kê từ Forbes Global 2000, dưới đây là danh sách 10 công ty đang dẫn đầu ngành kinh tế Nhật, bạn có thể thấy được sự thống trị của các ngân hàng, các tập đoàn ô tô và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Đánh giả của Forbes dựa trên 4 tiêu chí doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị thị trường.
1. Toyota Motor
tải xuống (4)

Lĩnh vực: Sản xuất ô tô và vận tải
Doanh số: 255.6 tỷ dollar
Lợi nhuận: 18.8 tỷ dollar
Tài sản: 385.5 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 193.5 tỷ dollar
2. Mitsubishi UFJ Financial
140820_ufj_top

Lĩnh vực: Ngân hàng
Doanh số: 48.6 tỷ dollar
Lợi nhuận: 11.3 tỷ dollar
Tài sản: 2485.9 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 77.7 tỷ dollar
3. Sumitomo Mitsui Financial
tải xuống

Lĩnh vực: Ngân hàng
Doanh số: 46.2 triệu dollar
Lợi nhuận: 9.7 triệu dollar
Tài sản: 1494.7 triệu dollar
Giá trị thị trường: 58.6 triệu dollar
4. Nippon Telegraph & Tel
NTT

Lĩnh vực: Dịch vụ viễn thông
Doanh số: 110.7 tỷ dollar
Lợi nhuận: 5.7 tỷ dollar
Tài sản: 189.3 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 61 tỷ dollar
5. Honda Motor
images (5)

Lĩnh vực: Sản xuất ô tô và vận tải
Doanh số: 117.7 tỷ dollar
Lợi nhuận: 4.9 tỷ dollar
Tài sản: 147.9 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 63 tỷ dollar
6. Softbank
softbank-logo

Lĩnh vực: Dịch vụ viễn thông
Doanh số: 55.6 tỷ dollar
Lợi nhuận: 5.8 tỷ dollar
Tài sản: 156.6 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 91.2 tỷ dollar
7. Mizuho Financial
tải xuống (5)

Lĩnh vực: Ngân hàng
Doanh số: 28.5 tỷ dollar
Lợi nhuận: 7.5 tỷ dollar
Tài sản: 1791.6 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 48.7 tỷ dollar
8. Nissan Motor
tải xuống (6)

Lĩnh vực: Sản xuất ô tô và vận tải
Doanh số: 104 tỷ dollar
Lợi nhuận: 3.9 tỷ dollar
Tài sản: 137.2 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 40.2 tỷ dollar
9. Mitsubishi Corp
tải xuống (7)

Lĩnh vực: Thương mại
Doanh số: 74.8 tỷ dollar
Lợi nhuận: 4.4 tỷ dollar
Tài sản: 146.5 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 30.5 tỷ dollar
10. Hitachi
tải xuống (1)

Lĩnh vực: Điện tử
Doanh số: 95.7 tỷ dollar
Lợi nhuận: 2.6 tỷ dollar
Tài sản: 104.7 tỷ dollar
Giá trị thị trường: 36.2 tỷ dollar

Trả lời