Cách chuyển tiền từ tài khoản Yucho sang một ngân hàng khác bằng cây ATM qua ảnh

Đăng ngày 13/02/2018 bởi iSenpai

Nếu bạn muốn chuyển tiền từ tài khoản Yucho tới một tài khoản Yucho khác thì hãy tham khảo bài viết này: http://isenpai.jp/huong-dan-chuyen-tien-tai-atm-giua-hai-tai-khoan-ngan-hang-yucho-voi-giao-dien-moi/

(Lưu ý ảnh trong bài này là của giao diện cũ của Yucho, hiện tại cây ATM đã đổi sang giao diện mới với màu sắc khác nhưng vị trí các phím bấm và tên phím không thay đổi).

Trước hết bạn cần biết tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, loại tài khoản và tên trên tài khoản của người nhận.

1.Ở màn hình bắt đầu của máy ATM bạn chọn「ご送金」hàng thứ 3 bên trái
ゆうちょATMで他行への振込方法

2.Tiếp theo bạn chọn ô cuối cùng「他行口座へのご送金」
ゆうちょATMで他行への振込方法

3.Bạn cho thẻ hoặc sổ tài khoản vào máy
ゆうちょATMで他行への振込方法

4.Nhập 4 chữ số bảo mật
ゆうちょATMで他行への振込方法

5.Bạn lựa chọn ngân hàng của người nhận. 5 ngân hàng Saitama Risona, Mizuho, Mitsui Sumitomo, MUFJ, Risona có thể chọn ngay ở cột bên trái theo thứ tự. Nếu chuyển đến một ngân hàng không thuộc nhóm trên thì bạn chọn loại ngân hàng trong các loại bên phải. (Nhớ hỏi người nhận về loại ngân hàng)
ゆうちょATMで他行への振込方法

6.Chọn「その他」nếu chưa tìm được loại ngân hàng bạn cần
ゆうちょATMで他行への振込方法

7.Nhập ký tự đầu tiên trong tên ngân hàng
ゆうちょATMで他行への振込方法

8.Chọn ngân hàng của người nhận khi bạn tìm thấy
ゆうちょATMで他行への振込方法

9.Nhập chữ cái đầu tiên trong tên chi nhánh「支店名」
ゆうちょATMで他行への振込方法

10.Chọn tên chi nhánh「支店名」phù hợp
ゆうちょATMで他行への振込方法

11.Chọn loại tài khoản「預金種目」. Thông thường là hàng đầu tiên (普通)
ゆうちょATMで他行への振込方法

12.Nhập số tài khoản người nhận「口座番号」
ゆうちょATMで他行への振込方法

13.Nhập số tiền「金額」
ゆうちょATMで他行への振込方法

14.Xác nhận không có sai sót gì rồi bấm 確認, nếu cần sửa bấm 訂正
ゆうちょATMで他行への振込方法

15.Xác nhận thời gian chuyển tiền rồi bấm 確認
ゆうちょATMで他行への振込方法

16.Xác nhận tên người gửi rồi bấm 確認
ゆうちょATMで他行への振込方法

17.Nếu thay đổi tên người gửi thì nhập tên người gửi khác「通知する名前」vào
ゆうちょATMで他行への振込方法

18.Bấm xác nhận 確認
ゆうちょATMで他行への振込方法

19.Nhập số điện thoại người gửi để ngân hàng liên lạc phòng trường hợp có rắc rối xảy ra
ゆうちょATMで他行への振込方法

20.Bấm xác nhận 確認
ゆうちょATMで他行への振込方法

21.Xác nhận thông tin chuyển tiền「送金内容」rồi bấm xác nhận 確認
ゆうちょATMで他行への振込方法

Trả lời