Chuyên mục: Sự kiện


Một số điểm ngắm lá đỏ vùng Chubu

Đăng bởi ngày 07/10/2016

1. Thung lũng Korankei (Aichi) Hiện tại: Lá xanh Thời gian ngắm đẹp nhất: Giữa tháng 11 đến cuối tháng 11 Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/thung-lung-korankei 2. Công viên Iwayado (Aichi) Hiện […]

Dự báo lá đỏ ở Nhật năm 2016

Đăng bởi ngày 07/10/2016

Sau đây là dự báo thời điểm lá đỏ ở Nhật đẹp nhất trong năm nay theo khu vực dựa trên dữ liệu của cục khí tượng Nhật Bản Khu […]