Dự báo lich nở hoa anh đào năm 2017

Đăng ngày 24/01/2017 bởi iSenpai

Ngày 24/1 mới đây, cục khí tượng Nhật Bản đã công bố dự đoán thời điểm hoa anh đào nở mùa xuân năm nay.

 

sakura_front_800x450

 

Thông tin chi tiết từng vùng:

Kanto-Koshin
Mito: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Utsunomiya: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Maebashi: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Tokyo: ngày bắt đầu nở 26/3, ngày nở đẹp nhất 2/4.
Choshi:  ngày bắt đầu nở 2/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Kumagaya: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 4/4.
Yokohama: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 4/4.
Kofu:  ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 3/4.
1024px-Shinjuku_Gyoen_National_Garden_-_sakura_2

Tokai-Hokuriku
Shizuoka:  ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Nagoya: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Gifu: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Tsu:  ngày bắt đầu nở 1/4, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Toyama: ngày bắt đầu nở 6/4, ngày nở đẹp nhất 11/4.
Kanazawa: ngày bắt đầu nở 5/4, ngày nở đẹp nhất 10/4.
Fukui: ngày bắt đầu nở 4/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.


12973060_1247271521950526_6891216672520355986_o
Kansai

Hikone: ngày bắt đầu nở 3/4, ngày nở đẹp nhất 10/4.
Osaka: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Kyoto: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Kobe: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Nara: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Wakayama: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Chugoku-Shikoku
Okayama: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Hiroshima: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Matsue:  ngày bắt đầu nở 2/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Tottori: ngày bắt đầu nở 1/4, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Takamatsu: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.
Matsuyama: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Kochi: ngày bắt đầu nở 25/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Tokushima: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.
Shimonoseki: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.

Kyushu
Fukuoka: ngày bắt đầu nở 26/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Oita: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Nagasaki: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Kumamoto: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Kagoshima: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Saga: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Miyazaki: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Tohoku
Sendai: ngày bắt đầu nở 10/4, ngày nở đẹp nhất 14/4.
Yamanashi: ngày bắt đầu nở 14/4, ngày nở đẹp nhất 18/4.
Fukushima: ngày bắt đầu nở 8/4, ngày nở đẹp nhất 12/4.

Thông tin về các địa điểm thuộc Hokkaido sẽ được cập nhật sau
Nguồn: http://sakura.weathermap.jp/

Trả lời