Một số điểm ngắm lá đỏ vùng Chubu

Đăng ngày 07/10/2016 bởi iSenpai

1. Thung lũng Korankei (Aichi)

Ảnh: http://crea.bunshun.jp/mwimgs/0/9/568/img_09631edc0e76a7f31a6bab7d0ab48a18166435.jpg

Ảnh: http://crea.bunshun.jp/mwimgs/0/9/568/img_09631edc0e76a7f31a6bab7d0ab48a18166435.jpg

Hiện tại: Lá xanh
Thời gian ngắm đẹp nhất: Giữa tháng 11 đến cuối tháng 11
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/thung-lung-korankei

2. Công viên Iwayado (Aichi)

23204ah3330043276_3

Ảnh: http://www.jalan.net/jalan/img/3/spot/0043/KL/23204ah3330043276_3.jpg

Hiện tại: Lá xanh
Thời gian ngắm đẹp nhất: giữa tháng 11
Bản đồ, cách đi lại: https://www.facebook.com/isenpai/posts/684133618410870
3. Karuizawa (Nagano)

Ảnh: http://g-photo.up.n.seesaa.net/g-photo/image/g-photo-2013-11-03T15:36:07-1.jpg?d=a1

Ảnh: http://g-photo.up.n.seesaa.net/g-photo/image/g-photo-2013-11-03T15:36:07-1.jpg?d=a1

Hiện tại: Lá đang đổi màu
Thời gian ngắm đẹp nhất: giữa tháng 10 đến đầu tháng 11
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/karuizawa
4. Kamikochi (Nagano)

Ảnh: http://seasonitems.com/wp-content/uploads/2016/08/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB.jpg

Ảnh: http://seasonitems.com/wp-content/uploads/2016/08/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB.jpg


Hiện tại: Lá đang đổi màu
Thời gian ngắm đẹp nhất: cuối tháng 10
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/cong-vien-kamikochi
5. Tateyama Kurobe Alpine Route (Toyama)

Ảnh: http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3d/4b/0df63996006f163bd54e992c1b8bf983.jpg

Ảnh: http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3d/4b/0df63996006f163bd54e992c1b8bf983.jpg


Hiện tại: Lá đỏ đẹp
Thời gian ngắm đẹp nhất: Đầu tháng 10
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/tateyama-kurobe-alpine-route
6. Senjojiki (Nagano)

Ảnh: http://www.kankou-komagane.com/upload/news/th_20131008160145_01.jpg

Ảnh: http://www.kankou-komagane.com/upload/news/th_20131008160145_01.jpg

Hiện tại: Lá đỏ đẹp
Thời gian ngắm đẹp nhất: giữa tháng 10
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/senjojiki
7. Kenrokuen (Kanazawa, Ishikawa)

Ảnh: https://static.retrip.jp/article/13024/images/13024d5eac9b8-c831-4014-a4b4-fe6b8d78b7cd_l.jpg

Ảnh: https://static.retrip.jp/article/13024/images/13024d5eac9b8-c831-4014-a4b4-fe6b8d78b7cd_l.jpg

Hiện tại: Lá xanh
Thời gian ngắm đẹp nhất: giữa tháng 11 đến cuối tháng 11
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/kenrokuen
8. Sumatakyo (Shizuoka)
20081114112500
Hiện tại: Lá xanh
Thời gian ngắm đẹp nhất: cuối tháng 11
Bản đồ, cách đi lại: http://i-tabi.jp/spot/show/cau-treo-yume-no-tsuribashi

Xem thêm danh sách từng tỉnh tại Walkerplus
1. Aichi  http://koyo.walkerplus.com/list/ar0623/
2. Yamanashi http://koyo.walkerplus.com/list/ar0419/
3. Niigata http://koyo.walkerplus.com/list/ar0415/
4. Shizuoka http://koyo.walkerplus.com/list/ar0622/
5. Toyama http://koyo.walkerplus.com/list/ar0516/
6. Ishikawa http://koyo.walkerplus.com/list/ar0517/
7. Gifu http://koyo.walkerplus.com/list/ar0621/
8. Fukui http://koyo.walkerplus.com/list/ar0518/
9. Nagano http://koyo.walkerplus.com/list/ar0420/

Trả lời