18 EPA Việt Nam đỗ kỳ thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản năm 2020

Đăng ngày 24/03/2020 bởi iSenpai

Theo kết quả Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản gần đây công bố, 18 ứng cử viên điều dưỡng Việt Nam tham gia chương trình EPA đã đỗ kỳ thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia lần thứ 109, nâng tổng số điều dưỡng EPA đỗ chứng chỉ điều dưỡng quốc gia lên 89 người trong 6 khóa từ năm 2015 đến 2020.

Năm nay, tổng số thí sinh dự thi kỳ thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia lần thứ 109 là 65 569 người, trong đó, 58 514 người đỗ, chiếm tỷ lệ 89,2%. Tổng số EPA 3 nước (Việt Nam, Philippines, Indonesia) dự thi là 413 người, số người đỗ là 46 người, chiếm 11,1%. Trong đó, Việt Nam 18 người, Philippines 16 người, Indonesia 12 người.

Trong số 63 ứng viên EPA Việt Nam tham gia dự thi năm nay có 2 ứng viên khóa 3 ( năm 2016), 7 người khóa 4; 14 người khóa 5 và 40 người khóa 6. 18 ứng viên đỗ kỳ thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia bao gồm 1 người khóa 3 (tỷ lệ đỗ 50%), khóa 4 là 3 người (chiếm 42,9%), khóa 5 là 7 người ( chiếm 50%), và 7 người khóa 6 ( chiếm 17,5%).

Năm 2015, một người Việt Nam trong số 20 ứng viên điều dưỡng EPA dự thi đã đỗ kỳ thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản, trở thành điều dưỡng viên EPA Việt Nam đầu tiên làm việc tại Nhật Bản. Năm 2016 có 14 người đỗ, năm 2017 có 15 người, năm 2018 có 18 người, năm 2019 có 23 người. Tính từ năm 2015 đến nay, đã có tổng cộng 89 EPA Việt Nam đỗ kỳ thi này.

Được biết, chương trình EPA là chương trình tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý sang học tập và làm việc tại Nhật Bản do Cục quản lý lao động ngoài nước- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng dựa trên Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản. Những ứng viên được lựa chọn sẽ sang Nhật Bản vừa học vừa làm với thời hạn tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng và 4 năm đối với ứng viên hộ lý. Sau khi tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên, hộ lý Nhật Bản, nếu đỗ sẽ được phép làm việc dài hạn tại Nhật Bản.

Tham khảo:
https://www.viet-jo.com/news/nikkei/200319223742.html?fbclid=IwAR2xGe_8JcZsMhF5qfqceVVn36G3lRc_R928Z9M-pyjDgfCnxBCk2YyOdZw
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020031901001988.html

Trả lời