70% người Nhật được khảo sát cảm thấy “mệt mỏi” vì Covid

Đăng ngày 09/06/2021 bởi iSenpai

Trong một cuộc khảo sát online do Văn phòng Nội các Nhật Bản thực hiện từ cuối tháng 4, có hơn 10.000 người đã tham gia trả lời và 70% trong số họ cảm thấy “mệt mỏi” do dịch bệnh. Trong khi đó, tỉ lệ trả lời “không ảnh hưởng lắm” là 17,4% và tỉ lệ trả lời “không cảm thấy mệt mỏi” chỉ có 8,4 %.

Theo nhóm tuổi, tỷ lệ người trả lời “cảm thấy mệt mỏi” trên 60 tuổi chiếm 26%, độ tuổi từ 30 đến 39 chiếm 37,6%, độ tuổi từ 20 đến 39 chiếm 41,3%. Điều đó chó thấy tỷ lệ cảm thấy mệt mỏi càng cao với người trẻ.

Giải thích về hiện trạng này, người đại diện Văn phòng Nội các cho biết: “Mức độ hoạt động càng của người trẻ vốn cao nên trước yêu cầu hạn chế ra ngoài, họ sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi hơn”.

Ngoài ra so với cuộc khảo sát tháng 12/2019 trước khi Covid bùng phát ở Nhật thì lứa tuổi trên 20 và 10~19 ở Nhật cho thấy nhiều sự bất an hơn. Với nhóm tuổi 20 thì điều họ lo lắng nhất là về công việc (27,6%) và thu nhập (27,3%) còn với nhóm 10~19 tuổi thì lo lắng lớn nhất là tương lai nói chung (31,1%) và quan hệ xã hội (24,9%).

Theo NHK, News24

Trả lời