Báo cáo quý 3 các doanh nghiệp Mỹ – Liệu có hy vọng ?

Đăng ngày 19/10/2023 bởi iSenpai

Theo báo cáo của S&P Global Market Intelligence, 87% trong số 500 công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2023. Trong số đó, 70% công ty báo cáo lợi nhuận vượt dự báo của các nhà phân tích, 23% công ty báo cáo lợi nhuận đúng với dự báo và 7% công ty báo cáo lợi nhuận thấp hơn dự báo.

Lợi nhuận sau thuế của 500 công ty thuộc S&P 500 trong quý 3 năm 2023 đạt trung bình 8,4%, cao hơn mức tăng 6,3% của cùng kỳ năm trước. Doanh thu của các công ty này cũng tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực kinh doanh có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong quý 3 năm 2023 bao gồm:

  • Công nghệ: Lợi nhuận sau thuế của các công ty công nghệ tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.
  • Tài chính: Lợi nhuận sau thuế của các công ty tài chính tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.
  • Chăm sóc sức khỏe: Lợi nhuận sau thuế của các công ty chăm sóc sức khỏe tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực kinh doanh có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp nhất trong quý 3 năm 2023 bao gồm:

  • Năng lượng: Lợi nhuận sau thuế của các công ty năng lượng giảm 22,2% so với cùng kỳ năm trước.
  • Chuỗi cung ứng: Lợi nhuận sau thuế của các công ty chuỗi cung ứng giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.
  • Vận tải: Lợi nhuận sau thuế của các công ty vận tải giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 của các công ty Hoa Kỳ:

  • Các công ty công nghệ tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận

Các công ty công nghệ tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 năm 2023. Điều này là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu từ các dịch vụ điện toán đám mây, quảng cáo trực tuyến và phần mềm.

  • Các công ty chăm sóc sức khỏe cũng có mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ

Các công ty chăm sóc sức khỏe cũng có mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 3 năm 2023. Điều này là nhờ vào sự tăng trưởng của doanh thu từ các loại thuốc mới và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú.

  • Các công ty năng lượng và chuỗi cung ứng chịu ảnh hưởng của lạm phát

Các công ty năng lượng và chuỗi cung ứng chịu ảnh hưởng của lạm phát trong quý 3 năm 2023. Điều này dẫn đến giảm lợi nhuận của các công ty này.

Nhìn chung, báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 của các công ty Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang tiếp tục phục hồi. Các công ty đang hưởng lợi từ sự tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận, mặc dù lạm phát đang là một thách thức.

Trả lời