Bảo hiểm lương hưu toàn dân của Nhật Bản tăng thêm 130 yên/tháng

Đăng ngày 28/02/2020 bởi iSenpai

Theo quy định của Luật pháp tất cả những người đã đăng ký cư trú tại Nhật Bản trong độ tuổi từ 20 đến 59 tuổi ( bất kể quốc tịch) phải có nghĩa vụ tham gia chế độ lương hưu toàn dân và nộp tiền bảo hiểm (nenkin). Chế độ bảo hiểm công được tạo thành theo cơ chế nuôi dưỡng các thế hệ mà toàn thể xã hội hỗ trợ lẫn nhau. Nó không chỉ chi trả lương hưu tuổi già mà còn có cả bảo hiểm thương tật, tử tuất trong trường hợp không may.

Do ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu thụ 10% tháng 10 năm ngoái, mức bảo hiểm lương hưu quốc gia sẽ tăng lên 130 yên mỗi tháng từ 16.410 yên năm 2019 nâng lên 16.540 yên kể từ tháng 4 năm 2020. Trong khoảng thời gian 10 năm vừa qua, mức phí này đã tăng lên khoảng 1.500 yên. Việc tăng phí bảo hiểm lương hưu được quyết định dựa theo sự biến động của vật giá và tiền lương cơ bản. Đối với Nhật Bản an sinh xã hội được xây dựng dựa trên việc giúp đỡ lẫn nhau nó được coi là một nghĩa vụ khi bạn trở thành cư dân của đất nước này.

Tham khảo
https://fpcafe.jp/mocha/1889
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.files/10Vietnamese.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-03.html

Trả lời