Một số biểu mẫu văn bản hành chính song ngữ Nhật Việt

Đăng ngày 21/05/2018 bởi iSenpai

Xin chia sẻ lại với các bạn một số biểu mẫu văn bản hành chính Nhật Việt tiện dụng cho các công ty, cá nhân làm các công việc liên quan đến biên dịch các văn bản hành chính.
Link pdf: https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/d9203949d4756684/rpVncomManu201603_appendixrv1.pdfhttps://bit.ly/2GvIE7n
Nguồn: JETRO via Học tiếng Nhật cùng Saki

Một số mẫu cơ bản:

Trả lời