Cách đăng ký tài khoản Yahoo! JAPAN ID để tích điểm Tpoint

Đăng ngày 21/06/2020 bởi iSenpai

Lợi ích của việc đăng ký là bạn có thể sử dụng Tpoint mà mình đã tích một cách đa dạng hơn. Phần đăng ký thông tin khách hàng này sẽ được thực hiện bởi Yahoo! JAPAN ID.

Để đăng nhập trên trang web tsite.jp, các bạn cần có tài khoản Yahoo! JAPAN ID. Sau khi đăng ký xong, mỗi khi đăng nhập, bạn có thể quản lý T point, xem lịch sử tích – sử dụng điểm, hưởng các dịch vụ online dành riêng cho hội viên v.v

Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn cách đăng ký dành cho những bạn đã có T Card nhưng chưa có tài khoản.

Bước 1. Tại màn hình đăng nhập, chọn 「新規取得」để đăng ký.

Các bạn có thể click vào link sau để đến màn hình đăng nhập: https://login.yahoo.co.jp/config/login_verify2?.src=oauth&.display=&ckey=dj0zaiZpPVR5dGFWZjV3UEszMiZkPVlXazlVWHBhTUZCaU16Z21jR285TUEtLSZzPWNvbnN1bWVyc2VjcmV0Jng9NzI-&.done=https%3A%2F%2Fauth.login.yahoo.co.jp%2Fyconnect%2Fv1%2Fauthorization%3Ftoken%3Dkajfy2cs%26from_login%3D1%26.scrumb%3D0%26display%3Dpage&auth_lv=pw&tsr_exclusive=paypay%20skip

Bước 2. Tại màn hình đăng ký tài khoản, các bạn tích vào ô trước chữ「Tカードを持っている」 

Bước 3. Nhập số thẻ, tích vào 「同意する」để đồng ý, rồi chọn 「登録」để đăng ký.

Lưu ý: Sau khi nhập số thẻ, các hộp thoại điền thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn nhập thông tin. Hãy nhập thật chính xác, sau đó chọn 「登録」để hoàn thành thủ tục đăng ký.

Bước 4. Xác nhận và hoàn thành

Trên màn hình sẽ hiển thị số thẻ (chỉ xem được 4 số cuối), các bạn kiểm tra lại xem có đúng số thẻ của mình chưa. 

Trong trường hợp chưa chính xác, các bạn có thể back lại để sửa cho đúng.

Vậy là hoàn thành rồi đó.

Tuy nhiên, tsite.jp có vẻ đang nâng cấp, nên không chắc chắn trong tương lai, cách đăng ký này vẫn được tiếp tục sử dụng. Cũng có khả năng là họ sẽ thay đổi đăng ký bằng số điện thoại. Trong trường hợp bắt buộc đăng ký bằng số điện thoại, khi các bạn nhập số điện thoại, sẽ nhập được 1 mã OTP, sau đó dùng mã này để xác nhận.

Hồng Hiệp

 

Trả lời