Cách liên kết tài khoản ngân hàng vào ví Line Pay

Đăng ngày 18/01/2021 bởi iSenpai

Như trong các bài trước, mình đã giới thiệu về Line Pay – những tiện ích cũng như cách sử dụng loại ví điện tử này.

Trong bài lần này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách để các bạn có thể liên kết ví với tài khoản ngân hàng nhằm thuận tiện cho các bạn nạp tiền cũng như hưởng các ưu đãi từ phía ngân hàng/Line (trong các khoảng thời gian có ưu đãi).

BƯỚC 1) Chọn ngân hàng bạn muốn đăng ký

Mở app Line > chọn “Wallet” > chọn “+” > Chọn tên ngân hàng muốn liên kết.

 

BƯỚC 2) Nhập thông tin cần thiết trên trang web của từng ngân hàng

Tùy vào ngân hàng các bạn muốn liên kết mà cách thực hiện sẽ khác nhau.

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách liên kết của từng ngân hàng nhé.

Các bạn cần chuẩn bị sẵn sổ/thẻ ngân hàng để có thể thuận tiện hơn trong quá trình đăng ký.

 

■ Yucho

* Khoảng một thời gian trước đây, Yucho đã ngưng cho liên kết với Line, nhưng hiện tại đã cho liên kết lại bình thường từ 9h ngày 13 tháng 1 năm 2021 (Thứ Tư) rồi đấy.

・Các bạn nhớ chuẩn bị thẻ/sổ trước để có thể xem các thông tin 記号・番号・暗証番号 để nhập lúc đăng ký nhé

[Quy trình đăng ký]

① Sau khi xác nhận các điều khoản sử dụng, chạm vào 「同意事項」(đồng ý điều khoản) →「同意する」(đồng ý)

② Các bạn vừa xem thông tin được in trên thẻ/sổ, sau đó nhập 「記号(店番)」(số hiệu chi nhánh), sau đó chọn「進む」

*số hiệu chi nhánh là mã số của chi nhánh bạn mở tài khoản, đối với Yucho, số hiệu chi nhánh có 3 chữ số, trong trường hợp các bạn nhìn thấy 5 số thì hãy bỏ đi số 1 và số 0, giữ lại 3 số ở giữa, chính là số hiệu chi nhánh cần nhập. Số hiệu chi nhánh là những chữ số đầu tiên trong dãy số mã thẻ.

Ví dụ: thẻ các bạn bắt đầu bằng 19870 thì các bạn nhập 987.

③ Nhập 「番号(口座番号)」(số tài khoản) sau đó chọn「進む」

*phần số tài khoản, thường sẽ có từ 2-8 chữ số, các bạn nhập số vào nhưng nhớ bỏ số 1 cuối cùng ra không cần nhập. Trường hợp trên thẻ có số nằm giữa 2 dấu – thì các bạn cũng bỏ, không cần nhập số đó luôn nhé.

Ví dụ trên thẻ các bạn in 19870-1-12345671 thì phần số tài khoản, các bạn chỉ cần nhập 1234567

④ Xác nhận thông tin đã nhập và nếu không có vấn đề gì thì các bạn chọn 「進む」

⑤Nhập 「暗証番号」(mật khẩu) sau đó chọn 「進む」

⑥ Xác nhận thông tin đầu vào và nhấn vào 「口座振替申込」

⑦ Đăng ký hoàn tất

MUFG Mitsubishi UFJ Bank

・Chuẩn bị số tài khoản, tên chi nhánh, loại tiền gửi, mật khẩu thẻ, one-time password và một ứng dụng hoặc thiết bị đầu cuối chuyên dụng.

[Quy trình đăng ký] 

① Chọn 「次へ」

② Chọn 「同意する」

③ Chọn tiếp 「同意する」

④ Chọn phương thức xác minh danh tính. Sau đó nhấn 「次へ」

 * Nếu bạn đang sử dụng Mitsubishi UFJ Direct, bạn có thể xác minh danh tính của mình bằng  one-time password. Nếu không có one-time password  thì các bạn chọn vào mục phía dưới dành cho khách hàng có sổ.

⑤Nhập ngày sinh, mật khẩu và số hiển thị trên one-time password của bạn. Sau đó chọn 「実行」

⑥ Chọn 「収納企業に戻る」.  Màn hình sẽ đưa bạn lại Line và hoàn tất quá trình đăng ký.

 

SMBC Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Các bạn chuẩn bị trước

・ Số tài khoản ・ Tên chi nhánh ・ Loại tiền gửi ・ Mật khẩu・ One-time Password

・ Số hợp đồng (số gồm 10 chữ số được cấp tại thời điểm làm hợp đồng)

 

[Quy trình đăng ký]

① Nhập 店番号 (số hiệu chi nhánh), 口座番号(もしくは契約者番号)(số tài khoản hoặc số hợp đồng)、暗証番号 (mật khẩu), sau đó chọn 「ログイン」để đăng nhập.

② Nhập 6 chữ số hiển thị trên one-time password và chọn「ログイン続行」để tiếp tục đăng nhập.

③ Chọn 「口座振替申込」

■ Mizuho

<Đối với tài khoản tiền gửi thông thường>

Các bạn chuẩn bị:

・ Số tài khoản ・ Chi nhánh ・ Loại tiền gửi ・ Thẻ rút tiền ・Mật khẩu

・ Sổ tiết kiệm (yêu cầu số dư cuối cùng được ghi trong sổ tiết kiệm, không phải số dư gần nhất)

・ Địa chỉ email

<Đối với Mizuho Direct>

・ Số tài khoản ・ Chi nhánh ・ Hình thức gửi tiền ・ Mật lệnh・ Mật khẩu đăng nhập

・ Số khách hàng (“Số 8 hoặc 10 chữ số” được cấp tại thời điểm hợp đồng)

・ Mật khẩu thứ 2

[Quy trình đăng ký]

1) Đối với tài khoản tiền gửi thông thường

① Chọn「普通預金口座をお持ちのお客さまはこちら」

② Đánh dấu vào「個人情報の取得に同意します」, sau đó chọn「カード暗証番号ログイン」

③ Nhập các thông tin được yêu cầu, sau đó chọn「ログイン」

店番号: số hiệu chi nhánh

口座番号: số tài khoản

生年月日: ngày tháng năm sinh (dương lịch)

暗証番号: mật khẩu

通帳最終残高: số dư cuối cùng

④ Nhập địa chỉ email sau đó chọn「次へ」

⑤ Xác nhận thông tin, nếu không có vấn đề thì các bạn chọn「口座振替申込」

⑥ Chọn「収納企業のサイトへ戻る」

※ Các bạn nhất định phải chọn「収納企業のサイトへ戻る」. Trong trường hợp các bạn không chọn mà đóng cửa sổ lại giữa chừng thì quá trình đăng ký sẽ không được lưu lại.

⑦ Hoàn tất đăng ký

2) Đối với Mizuho Direct

① Chọn「みずほダイレクトをご利用のお客さまはこちら」

② Nhập mã số khách hàng, sau đó chọn「みずほダイレクトログイン」

③ Nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó chọn vào「ログイン」

④ Trả lời câu hỏi bí mật sau đó chọn「次へ」

※Các bạn chú ý là sẽ có 2 câu hỏi bí mật nhé.

⑤ Chọn「次へ」

⑥ Nhập mật khẩu thứ 2, sau đó chọn「口座振替申込」

⑦ Chọn「収納企業のサイトへ戻る」

※ Các bạn nhất định phải chọn「収納企業のサイトへ戻る」. Trong trường hợp các bạn không chọn mà đóng cửa sổ lại giữa chừng thì quá trình đăng ký sẽ không được lưu lại.

⑧ Hoàn tất đăng ký

■ Rakuten

[Quy trình đăng ký]

① Nhập user ID, mật khẩu, sau đó chọn 「ログイン」để đăng nhập

② Chọn「ワンタイムキーを送信する」

③Các bạn nhập ワンタイムキー (one-time key) được gửi về mail cùng với mật khẩu tài khoản ngân hàng Rakuten vào, sau đó chọn 「実行」

④ Hoàn tất đăng ký

■ Japan Net Bank

Các bạn chuẩn bị:

・ Số tài khoản ・ Chi nhánh ・ Loại tiền gửi ・ Mật khẩu đăng nhập

・ Token (one-time password)

[Quy trình đăng ký]

① Chọn「同意する」

② Xác nhận 店番号 (số hiệu chi nhánh), 口座番号 (số tài khoản), các bạn nhập ログインパスワード (mật khẩu đăng nhập) và chọn 「ログイン」

③ Nhập mật mã được nhận qua one-time password

④ Chọn 「ログアウト」

⑤ Đăng ký hoàn tất

 

■ SBI Sumishin Net Bank

Các bạn cần chuẩn bị trước:

・ User

・ Mật khẩu đăng nhập WEB

・ Ứng dụng 「住信SBIネット銀行」(SBI Sumishin Net Bank)

**Những người đã xác nhận danh tính và mở tài khoản tại Ngân hàng Sumitomo SBI Net

[Để xác thực với điện thoại thông minh]

① Truy cập trang web của Ngân hàng Sumitomo SBI Net > Nhập thông tin cần thiết > Nhấn 「ログイン」để đăng nhập

② Chọn tiếp 「利用規約に同意の上許可」

③ Nhận được mã số xác nhận

④ Mở ứng dụng “Sumishin SBI Net Bank” và kiểm tra xem chi tiết giao dịch có chính xác và số phê duyệt khớp hay không> Nếu ok thì các bạn chọn vào 「承認する」

* Bạn cần cài đặt ứng dụng “Sumishin SBI Net Bank” và đăng ký trước NEO xác thực thông minh.

⑤ Thực hiện xác thực với ứng dụng “Sumishin SBI Net Bank”

⑥ Hoàn tất đăng ký tài khoản ngân hàng

* Hãy nhớ quay lại ứng dụng LINE và hiển thị màn hình hoàn tất đăng ký sau khi xác thực thông minh NEO hoàn tất.

[Để xác thực qua SMS]

① Truy cập trang web của Sumishin SBI Net Bank > Nhập thông tin cần thiết > Nhấn 「ログイン」

② Nhập mật khẩu giao dịch WEB > Nhấn 「利用規約に同意の上許可(SMS認証)」

③ Xác nhận số điện thoại đã đăng ký > Nhấn 「確認コードを送信」

④ Nhập phần mã xác minh > Nhấn 「送信」

Trên đây là cách liên kết Line Pay với tài khoản ngân hàng, mong có thể giúp các bạn cài đặt liên kết thành công. Nếu có vấn đề gì trong quá trình liên kết, các bạn có thể để lại bình luận, nếu có thể thì tụi mình sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người. Hoặc tốt nhất thì các bạn có thể đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để nhờ nhân viên hỗ trợ nhé.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: http://pay-blog.line.me/

Trả lời