Cách tìm bệnh viện, phòng khám ở từng vùng

Đăng ngày 29/08/2014 bởi Hung Truong

Việc tìm bệnh viện, phòng khám ở Nhật rất khó khăn vì phần lớn bệnh viện Nhật không sử dụng ngoại ngữ. Tuy nhiên, vẫn có một số phòng khám dành cho người nước ngoài. Sau đây là hướng dẫn cách tìm bệnh viện cho người không sử dụng được tiếng Nhật.

Cách thứ 1: Truy cập vào trang web

http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/list/hospital.html

Trong đó tìm đến mục English nếu bạn muốn tìm bệnh viện, phòng khám sử dụng tiếng Anh, hoặc mục Other language nếu bạn muốn tìm bệnh viện sử dụng ngôn ngữ khác như tiếng Trung Quốc, tiếng Đức…

Sau đó bạn chọn vùng bạn đang sống (tham khảo bản đồ sau). Trang web sẽ tự động dẫn bạn đến các bệnh viện, phòng khám tại khu vực bạn đang sinh sống.

Bản đồ các khu vực và tỉnh thành của Nhật Bản

Bản đồ các khu vực và tỉnh thành của Nhật Bản

Cách thứ 2: Tham khảo trang web của từng vùng. Đầu tiên, bạn chọn ngôn ngữ muốn sử dụng, sau đó bạn chọn khu vực đang sống và chuyên khoa của bệnh viện, phòng khám.

Tokyo: http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp

Osaka: http://www.mfis.pref.osaka.jp/ap/qq/sho/pwenglshsr03_001.aspx?kbn=7

Kyoto: http://www.kcif.or.jp/HP/guide/sisetsu/en/tsuujiru.html

Fukuoka: http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/qq/qq40gnforisr.asp

Hyogo: http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo/ap/qq/sho/pwmedengsr01_002.aspx?kbn=1

Aichi: http://www.qq.pref.aichi.jp/es/qq/qq23egmp_lt.asp

One thought on “Cách tìm bệnh viện, phòng khám ở từng vùng

Trả lời