Cập nhật thông tin nhập cảnh vào Nhật Bản từ Việt Nam

Đăng ngày 11/10/2022 bởi iSenpai
Theo thông tin cập nhật mới nhất từ trang chủ của đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 
[Quan trọng] Từ ngày 25/8/2022, chi tiết về việc xem xét lại Biện pháp biên giới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã được công bố (Kể từ 0 giờ ngày 7/9/2022 (theo giờ Nhật Bản) tất cả những người về nước, nhập cảnh vào Nhật Bản mang Giấy chứng nhận tiêm chủng có hiệu lực thì sẽ không yêu cầu nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Chi tiết xem tại đây, chỉ có tiếng Nhật)

[Quan trọng] Từ ngày 26/9/2022, chi tiết về việc xem xét lại Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (34)” kể từ 0 giờ ngày 11/10/2022 (theo giờ Nhật Bản) đã được công bố, đối với việc nhập cảnh mới của tất cả người nước ngoài vào Nhật Bản đều không yêu cầu xin cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận là giấy do người chịu trách nhiệm tiếp nhận xin trước online theo Hệ thống xác nhận sức khỏe người nhập cư (ERFS). Hơn nữa, biện pháp giới hạn nhập cảnh cho du khách người nước ngoài chỉ được thực hiện bởi tour đoàn trọn gói cũng được xóa bỏ. (Chi tiết xin mời xem tại đây) (MỚI)
* Chú ý: Từ 0 giờ (giờ Nhật Bản) ngày 11/10/2022, các biện pháp về miễn thị thực được mở lại. Ngoài ra, miễn thị thực cho người mang thẻ APEC cũng được mở trở lại. Chi tiết mời xem tại đây. (MỚI)
* Chú ý: Hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực của thị thực đã bị dừng hiệu lực bởi các biện pháp biên giới. Chi tiết xem tại đây.

Chi tiết về các thủ tục xin thị thực mời xem tại đây.

(Tham khảo)
● Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (31)
     https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html  
● Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (34)
     https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html
● Về việc hạn chế nhập cảnh mới của người nước ngoài (Website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
● Trung tâm giải đáp thắc mắc
  • 0120-248-668  (日本語対応のみ)
  • 050-1751-2158(日本語・English・中文・한국어)
  • 050-1741-8558(日本語・English・中文・한국어)
● Về việc xin visa nhập cảnh mới để nối lại việc đi lại quốc tế (Website của Bộ Ngoại giao Nhật Bản)
     https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html 
● Hỏi đáp liên quán đến Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (Có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2022, chỉ có tiếng Nhật)
     https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000998557.pdf

    Ngoài ra, tất cả những người nhập cảnh trong thời gian này được yêu cầu cam kết với các hạng mục phòng dịch các loại, sử dụng-đăng kí ứng dụng cần thiết, v.v. Chi tiết đề nghị xác nhận tại website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tại đây.
Sử dụng “Fasttrack (Đăng ký trước một phần thủ tục kiểm dịch khi nhập cảnh)” có thể đơn giản hóa thủ tục kiểm dịch khi nhập cảnh. Chi tiết đề nghị xác nhận tại trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tại đây.

 (Thông tin tham khảo)
● Cơ sở y tế có thể xét nghiệm PCR cần thiết để về Nhật Bản (Website của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam)
  https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html
● Mẫu “Giấy chứng nhận xét nghiệm” (Website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
● Cửa sổ tiếp nhận trao đổi về Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Tăng cường kiểm dịch).
     Gọi từ trong nước Nhật Bản: 0120-565-653
     Gọi từ nước ngoài: +81-3-3595-2176 (Tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc)

Trả lời