Chuyên mục: Sinh hoạt


Mua hàng miễn thuế ở Nhật

Đăng bởi ngày 19/08/2015

Du lịch Nhật Bản đang ở trong giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Khách quốc tế đến Nhật năm 2014 vừa qua đạt hơn 13,4 triệu lượt, […]

Wifi miễn phí ở Nhật liệu có hiếm?

Đăng bởi ngày 02/08/2015

Hầu như các bạn du học sinh, thực tập sinh hoặc tu nghiệp sinh sang Nhật hoặc những người đã từng đến Nhật đều tham phiền về việc “nghèo” wifi […]