Chuyên mục: Sinh hoạt


Wifi miễn phí ở Nhật liệu có hiếm?

Đăng bởi ngày 02/08/2015

Hầu như các bạn du học sinh, thực tập sinh hoặc tu nghiệp sinh sang Nhật hoặc những người đã từng đến Nhật đều tham phiền về việc “nghèo” wifi […]