Chuyên mục: Sinh hoạt


Bảo hiểm ở Nhật

Đăng bởi ngày 29/08/2014

1. Bảo hiểm khám chữa bệnh ở Nhật : Bảo hiểm khám chữa bệnh ở Nhật được chia thành 2 loại. Pháp luật quy định rõ người dân phải tham […]