Chuyên mục: Sinh hoạt


Cửa hàng 100 yên ở Nhật

Đăng bởi ngày 10/10/2014

Ở Nhật có một hình thức cửa hàng tạp hóa khá thú vị: tất cả hàng hóa bán trong cửa hàng đồng một giá 100 yên (một số cửa hàng […]