Chuyên mục: Kinh nghiệm


Thông tin tuyển dụng: Nhân viên văn phòng ở Tokyo

Đăng bởi ngày 09/08/2018

Mã công việc : EAA_10360 Link đăng ký công việc https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52 Mẫu CV https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo ■Vị trí tuyển dụng : Nhân viên văn phòng ■ Hình thức tuyển dụng : Nhân […]

Thông tin tuyển dụng: Kỹ sư C#

Đăng bởi ngày 05/08/2018

Mã công việc : EAA_10321 Link đăng ký công việc https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52 Mẫu CV https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo ■ Vị trí tuyển dụng : Kỹ sư phát triển dịch vụ C#.NET quản lý danh […]