Thông tin tuyển dụng: Kỹ sư C#

Đăng ngày 05/08/2018 bởi iSenpai

Mã công việc : EAA_10321
Link đăng ký công việc
https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52
Mẫu CV
https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo

■ Vị trí tuyển dụng : Kỹ sư phát triển dịch vụ C#.NET quản lý danh thiếp cho pháp nhân sử dụng tính năng quản lý lưu trữ cloud làm cơ sở phát triển

■ Địa điểm làm việc : Training tại Tokyo, Shibuya-ku, Jingumae 6 tháng, sau đó làm tại 1 trong 4 chi nhánh Tokyo, Aichi, Osaka, Shizuoka (thời gian training công ty chu cấp toàn bộ nhà ở)
■ Điều kiện ứng tuyển
・Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ như C#、Java trong dự án
・Có kinh nghiệm Relational database như Oracle、SQL Server、PostgreSQL
Đối với người nước ngoài cần có kinh nghiệm làm việc tại Nhật bản 3 năm hoặc năng lực Nhật ngữ tương đương N1
■ Điều kiện ưu tiên
Kinh nghiệm sử dụng ・ASP.NET MVC để phát triển, điều hành trang web
・Có kinh kiệm sử dụng GitHub để phát triển nhóm
■ Thời gian làm việc
9:30~18:00
■ Ước tính thu nhập hàng năm
400 đến 800 vạn yên
Tăng lương mỗi năm 2 lần tháng 6 / tháng 12
Tiền thưởng mỗi năm 2 lần tháng 7/ tháng 12

Mã công việc : EAA_10321
Link đăng ký công việc
https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52
Mẫu CV
https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo

Trả lời