Chế độ hỗ trợ tiền sinh con ở Nhật từ địa phương

Đăng ngày 07/03/2017 bởi iSenpai

Ở Nhật khi sinh con bạn sẽ được bảo hiểm hỗ trợ 42 man chi phí y tế tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp chi phí tại bệnh viện vượt quá mức tiền này. Với những gia đình thuộc diện khó khăn, các bạn có thể tham khảo chế độ hỗ trợ sinh con(入院助産) ở khu vực mình đang sống!

Một số lưu ý về chế độ này:
1. Chỉ có một số thành phố, quận,… mới có chế độ nên bạn tham khảo trong đường link cuối bài nhé!
2. Thời gian đăng ký và mức hỗ trợ sẽ có sự khác biệt theo từng địa phương. Bạn tham khảo trước cũng ở đường link cuối bài nhé! Bạn nên lên hỏi trực tiếp các nhân viên hành chính ở Shiyakusho hay Kuyakusho, vì không phải nhân viên nào cũng biết tới chế độ này nên bạn phải họi thật cặn kẽ để họ tìm được người nắm rõ về chế độ ra giải thích cho bạn.
3. Chế độ chỉ dành cho những người thật sự khó khăn về mặt kinh tế nên bạn phải trình bày đươc lý do hợp lý và không phải lúc nào đi xin cũng được.
4. Chú ý về bệnh viện bạn dự định sinh con có thuộc tuyến được địa phương hỗ trợ hay không.

1-01•ŽYŽ{Ý


Bạn tham khảo thông tin từng vùng ở trong đường link sau
https://kosodatetown.mamafre.jp/archives/service/josan/

Tham khảo từ Group Mẹ Việt ở Nhật

Trả lời