Cơ hội nhận học bổng lên đến 2 triệu yên / năm từ Quỹ học bổng Otsuka Toshimi

Đăng ngày 13/09/2018 bởi iSenpai

Mục tiêu của Quỹ học bổng Otsuka Toshimi là thúc đẩy tài năng của các cá nhân có tiềm năng, thúc đẩy thiện chí và hiểu biết giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới, bằng cách cấp học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc theo học tại các trường đại học và sau đại học ở Nhật Bản, đóng góp vào sự phát triển hiểu biết lẫn nhau trong học tập, văn hóa và giáo dục.

Giá trị học bổng: 500.000 đến 2.000.000 yên /năm
Thời hạn: 1 năm (có thể gia hạn nếu đáp ứng được yêu cầu từ Quỹ)
Điều kiện ứng tuyển: (Ứng viên hiện phải đang cư trú tại Nhật Bản)

(1) Người nộp đơn phải là sinh viên quốc tế, du học tự túc, cư trú tại Nhật Bản với tư cách “college student” và phải từ 38 tuổi trở xuống

(2) Ứng viên phải đăng ký vào một chương trình học chính thức tại một trường đại học hoặc cao học tại Nhật Bản, theo đuổi các nghiên cứu liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người hoặc quản trị kinh doanh. (Sinh viên năm nhất và năm hai Đại học không đủ tư cách ứng tuyển)

(3) Các ứng viên phải có động lực cao, có một hồ sơ học tập xuất sắc, và thể hiện tính toàn vẹn cá nhân.

(4) Người nộp đơn phải tham gia sáng tạo hoặc nghiên cứu sáng tạo.

(5) Người nộp đơn phải có quan điểm quốc tế và chứng tỏ khả năng dẫn dắt và phục vụ như một cầu nối giữa Nhật Bản và các nước khác.

(6) Người nộp đơn phải chứng minh được nhu cầu cần hỗ trợ tài chính.

(7) Ứng viên phải hỗ trợ đầy đủ và hợp tác trong các sự kiện do Quỹ tổ chức và phải đóng góp vào việc xây dựng mạng lưới giữa những người nhận học bổng.

(8) Người nộp đơn phải có động cơ để học tiếng Nhật.

* Đơn xin học bổng có thể được hoàn thành bằng tiếng Anh, nhưng điểm tuyển chọn sẽ được khấu trừ nếu người nộp đơn không thể hiện bất kỳ động lực nào để học tiếng Nhật trong mẫu đơn xin học bổng và phỏng vấn.

(9) Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm (1) đến (8) ở trên và các yêu cầu khác do Quỹ quy định.

* Những người không hoàn thành việc học của họ trong thời gian chuẩn để hoàn thành là không đủ điều kiện.

Do mức hỗ trợ khá cao nên yêu cầu của Quỹ khá nghiêm khắc. Trong trường hợp bạn đã được nhận học bổng nhưng nếu vi phạm các điều sau đây, thì bạn vẫn có khả năng bị thu hồi học bổng:

(1) Người nhận học bổng rút khỏi trường.

(2) Người nhận sẽ nghỉ học hoặc không đi học trong một thời gian dài.

(3) Người nhận không đạt trình độ hoặc có nguy cơ không đáp ứng được các yêu cầu tốt nghiệp.

(4) Người nhận sẽ không tốt nghiệp do chấn thương hoặc bệnh tật.

(5) Người nhận không đạt được tiến bộ học tập thỏa đáng hoặc tham gia vào hành vi phi đạo đức.

(6) Điều kiện về kinh tế của người nhận khiến học bổng trở nên không cần thiết.

(7) Người nhận bị đuổi học vì lý do kỷ luật.

(8) Người nhận không còn đáp ứng các tiêu chí học bổng nữa.

Để apply cũng như tham khảo thêm về chương trình học bổng, các bạn tham khảo tại: http://www.otsukafoundation.org/english/guide/index.html

 

Trả lời