Đối tượng gia đình được hưởng 30 man trợ cấp do dịch bệnh ở Nhật

Đăng ngày 10/04/2020 bởi iSenpai

Trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 gây ra cho nền kinh tế, Chính phủ Nhật Bản mới đây đã thông qua biện pháp kinh tế khẩn cấp với gói hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, mỗi hộ gia đình đảm bảo đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp 30 man. Những đối tượng gia đình được hưởng trợ cấp ( dựa trên thu nhập trong 1 tháng bất kỳ trong 4 tháng 2~6) theo tổng kết của NHK như sau:

1. Thu nhập hộ gia đình giảm so với trước thời điểm phát sinh dịch bệnh, tổng thu nhập tính theo năm giảm đến mức thu nhập không chịu thuế cư trú.
2. Thu nhập hộ gia đình giảm trên 50%, tổng thu nhập theo năm giảm dưới 2 lần mức thu nhập không chịu thuế cư trú.

Ví dụ gia đình 4 người sống tại Tokyo: Thu nhập theo tháng 50 man giảm một nửa xuống 25 man. Như vậy tổng thu nhập theo năm là 300 man. Mức thu nhập không chịu thuế cư trú đối với gia đình 4 người là 255 man/năm. Điều kiện hưởng trợ cấp là thu nhập theo năm dưới 2 lần mức thu nhập không chịu thuế cư trú. Vì 300man< 510man (255man×2), hộ gia đình này thuộc diện được hưởng trợ cấp.

Tùy theo từng địa phương và số lượng thành viên trong từng hộ gia đình mà mức thu nhập không chịu thuế cư trú là khác nhau. Theo nhà hoạch định tài chính Aya Furouchi, trong trường hợp 1, giả sử một hộ gia đình sinh sống ở Tokyo, chỉ có 1 thành viên đi làm thì mức thu nhập miễn thuế cư trú là:

Gia đình đơn thân: 100man/năm, 8man/tháng
Gia đình 3 người: 205man/năm, 17man/tháng
Gia đình 4 người: 255man/năm, 21 man/tháng
Trong trường hợp 2, tổng thu nhập thấp hơn 2 lần mức thu nhập không chịu thuế cư trú:
Gia đình đơn thân: 200 man/năm, 16man/tháng
Gia đình 3 người: 410man/năm, 34man/ tháng
Gia đình 4 người: 510man/năm, 42man/ tháng.
Kèm theo điều kiện thu nhập theo tháng giảm hơn một nửa.

Như vậy, trong trường hợp này, giả sử hộ gia đình 3 người, thu nhập 50man/tháng bị giảm xuống 30man/tháng, dù tổng thu nhập tính theo năm thấp hơn 2 lần so với mức thu nhập không chịu thuế cư trú, nhưng do không đảm bảo điều kiện thu nhập giảm một nửa nên gia đình này không thuộc diện hưởng trợ cấp.

Tham khảo:
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/amp/000181196.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200409/k10012378611000.html

Trả lời