Hệ thống tính điểm để xét visa nhân tài bậc cao (高度人材) cho công dân nước ngoài ở Nhật

Đăng ngày 21/01/2017 bởi iSenpai

Theo xu hướng cởi mở hơn với tình hình nhập cư ở Nhật, bộ Pháp vụ Nhật đã công bố luật mới cho phép những người nước ngoài xuất sắc có thể xin visa vĩnh trú dễ dàng hơn ở Nhật khi luật mới sẽ được thực hiện vào tháng Ba năm sau và nhân lực cao cấp người nước ngoài sẽ được nhập cư vào Nhật với hình thức nhân tài bậc cao chỉ sau một năm sinh sống ở Nhật (so vói 10 năm của luật cũ)

Ý nghĩa và quyền lợi của visa này xem tại

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/system/index.html

Hệ thống tính điểm cho công dân nước ngoài của Bộ Pháp vụ Nhật nhằm xác định các công dân nước ngoài có trình độ kỹ thuật cao để xem xét cấp visa nhân tài bậc vao (người ở Nhật 3 năm trở lên cần 70 điểm, người ở Nhật 1 năm trở lên cần ít nhất 80 điểm để được xét).
Xem chi tiết hệ thống tính điểm tại:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/evaluate/index.html
ダウンロード (7)


Một số hạng mục tính điểm đáng chú ý:
+ Có bằng tiến sĩ: 30 điểm, Bằng thạc sĩ 20 điểm
+ Có N1: 15 điểm
+ Dưới 29 tuổi: 15 điểm, Từ 30~34: 10 điểm, trên 34: 5 điểm
+ Thu nhập hàng năm chia thành nhiều mức theo lứa tuổi trên 10 triệu yên/ năm sẽ được tính 40 điểm(xem file Excel trong link)
+ Tốt nghiệp một trường đại học ở Nhật 10 điểm

Trả lời