Hơn 30% người Nhật được khảo sát giảm thu nhập do Covid

Đăng ngày 23/02/2021 bởi iSenpai

Trang web phát triển dịch vụ hỗ trợ việc làm cho thanh niên HatarActive.jp gần đây đã công bố một cuộc khảo sát đối với 2066 người cả trong đô tuổi từ 18 đến 29 bao gồm cả nam nữ, nhân viên làm toàn thời gian và người lao động tự do, người tốt nghiệp trung học và tốt nghiệp đại học. Kết quả điều tra thu được, tỷ lệ người có thu nhập giảm do Covid vượt trên 30%.

Cuộc khảo sát đã được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2020 với thành phần những người được khảo sát như sau: xét riêng nhóm người tốt nghiệp trung học phổ thông có 546 người là lao động tự do và 537 người là nhân viên chính thức, nhóm tốt nghiệp đại học có 430 người là lao động tự do và 553 người là nhân viên chính thức.

Tính trên mỗi nhóm đối tượng, người có thu nhập giảm do Covid ở nhóm người lao động tự do tốt nghiệp trung học là 31,7%, người lao động tự do tốt nghiệp đại học là 36,0%, cả hai đều vượt quá 30%. Mặt khác, ở nhóm nhân viên toàn thời gian tỉ lệ này là 26,3% đối với sinh viên tốt nghiệp trung học và 20,6% đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cả hai đều nằm trong khoảng 20%. Vì vậy có thể nhận định rằng tác động của dịch bệnh trên nhóm người làm việc bán thời gian lớn hơn nhóm nhân viên chính thức tại các công ty.

Do thu nhập giảm, nnhiều người nghĩ tới việc đi làm thêm các công việc mới để cải thiện thu nhập. Tỉ lệ đi làm thêm ở nhóm những người lao động tự do tốt nghiệp trung học là 57,8%, tốt nghiệp đại học là 57,8%, ở nhóm nhân viên chính thức tốt nghiệp trung học và đại học lần lượt là 52,5% và 57,9%. Rõ ràng trong bối cảnh mà tương lai trở nên không rõ ràng như hiện tại, giới trẻ đang nghĩ đến việc đảm bảo tài chính bằng các nguồn thu nhập mới.

Theo HatarActive, Yahoo News

Trả lời